Dieren

Dieren zijn bijzonder en hebben een kracht van onschatbare waarde. ❤❤❤❤

Tijdens de begeleiding met dieren geven de dieren ons belangrijke informatie aan/over het kind zijn/haar eigen gedrag of houding , verbale en nonverbale communicatie.

Op basis van deze informatie en behoeften van het kind zullen wij onze begeleiding aanpassen.

De aanwezigheid van een dier, knuffelend of aaiend zorgen voor ontspannen gevoel bij het kind. Het ontspannen gevoel is een must om te kunnen leren. Is het ontspannen gevoel er nog niet, werken wij hier stapje voor stapje aan.

Uit wetenschappelijk onderzoek en ook uit eigen ervaring is gebleken dat dieren een zeer geschikt hulpmiddel zijn bij het stimuleren van o.a.

  • De sociale- en emotionele ontwikkeling.
  • Vaardigheden op het gebied van de motorische en cognitieve ontwikkeling
  • Vergroten van zelfvertrouwen en eigen waarde.
  • Ontspannend.

Dat onze dieren een belangrijke rolspelen op het gebied van communicatie en ontspanning, zijn onze dieren ook onderdeel van onze dagprogramma, onze dieren krijgen alleen de beste zorg en veel liefde en warmte. Onze dieren worden dagelijks verzorgd met onze deelnemers, zowel individueel als groepsgewijs.

  • Vergroten Zelfredzaamheid
  • Vergroten Taakgerichtheid
  • Communicatie
  • Samenwerken